Projekt unijny

Zapraszamy do regularnego śledzenia realizacji różnych zadań w
 ramach programu współfinansowanego przez
Unię Europejską  

"Aktywny w szkole, twórczy w życiu". 

Na poczatek przedstawiamy zasady uczestnictwa w tym projekcie,
a następnie stopniowo bedziemy zdawać relacje z poszczególnych działań.

Od stycznia 2014r. rozpoczynęliśmy działania w projekcie współfinansowanym przez UE obejmującym szereg interesujących zajęć z zakresu: 

 a) rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej (kultury ogólnej) odnoszącej się m.in. do sztuki, muzyki, teatru, sztuki wizualizacji literatury itp. oraz zakłada wykorzystanie oferty ośrodków i instytucji kultury,
b) tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego,
c) zajęcia w ramach szkolnej telewizji Gim TV- ścieżka świadomości i ekspresji kulturalnej

Prowadzone są :
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z fizyki.

Projekt zakłada także realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych, uwzględniających potrzeby rynku pracy oraz wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do aktywnego włączenia się w realizację zajęć. Czeka mnóstwo ciekawych wrażeń w szkole i poza nią!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowa projektu: http://aktywnywszkole.bydgoszcz.pl . Można tam znaleźć wszystkie bieżące informacje dotyczące realizacji poszczególnych zadań we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie.