Bloki tematyczne

DORADZTWO ZAWODOWE

Celem doradztwa zawodowego w szkole jest pomaganie uczniom w lepszym zrozumieniu siebie, rozpoznaniu swoich predyspozycji zawodowych, pomoc w określeniu dalszej drogi kształcenia i wyboru ścieżki zawodowej.

Zajęcia prowadzone przez naszą panią pedagog posiadającą także kwalifikacje doradcy zawodowego odbywają się od klasy I- w różnych formach i skierowane zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Organizowane są zarówno spotkania grupowe, jak i indywidualne.

Na zajęciach grupowych uczniowie przede wszystkim:

 1. uczą się kreować własny wizerunek i poznają jego moc w kontaktach międzyludzkich
 2. przybliżą sobie charakterystyki różnych zawodów, w tym róznież tych, które uznaje się za wygasające
 3. zdobędą wiedzę o zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
 4. uczą się przygotowywać do rozmowy kwalifikacyjnej
 5. poznają sytuację na rynku pracy w Bydgoszczy oraz  województwie kujawsko-pomorskim, w tym dowiedzą się jakie zawody należą do zawodów przyszłości, deficytowych i nadwyżkowych
 6. zaznajomią się z problemem bezrobocia i sposobami radzenia sobie z nim
 7. poznają błędy pojawiające się przy wyborze zawodu
Uczniowie uczestniczą także w spotkaniach z aktywnymi pracownikami wykonującymi różnorodne zawody. Organizuje się wyjścia zawodoznawcze do szkół i zakładów pracy. Ściśle współpracujemy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym.

Organizujemy także spotkania dla rodziców informujące o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne zawody wraz z przedstawieniem ofert szkół ponadgimnazjalnych.
Każdy uczeń oraz jego rodzice może również indywidualnie zgłosić się do szkolnego doradcy zawodowego o poradę podczas organizowanych przez szkołę Konsultacji Zawodowych lub po wcześniejszym ustaleniu z doradcą terminu.


Zapraszam do zapoznania się z niektórymi propozycjami matematycznymi. Postaram się regularnie dostarczać Wam nowe materiały.

Materiały prywatne nauczycieli matematyki G22:

 1. Dodatkowe zadania związane z działaniami na potęgach.
 2. Zadania ze skalą z rozwiązniami
 3. Działania na liczbach całkowitych- dodatkowe ćwiczenia
 4. Budowanie odcinków niewymiernych- prezentacja
 5. Ostrosłupy i graniastosłupy- prezentacja
                    

Proponuję także wykorzystanie zasobów internetowych, które udało mi się wyszukać:


  * 
Rodzaje układów równań

ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ METODĄ PODSTAWIANIA:

  
Matematyka.tv

   * 
Prywatna lekcja matematyki


ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAN METODA PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW:

  
Matematyka.tv

   * 
Prywatna lekcja matematyki

   *
  Inne  (polecam)

INTERPRETACJA GRAFICZNA UKŁADU RÓWNAŃ:
 
matematyka.pisz.pl

Zapraszam do zapoznania się z niektórymi propozycjami matematycznymi. Postaram się regularnie dostarczać Wam nowe materiały.

Materiały prywatne nauczycieli matematyki G22:

 1. Dodatkowe zadania związane z działaniami na potęgach.
 2. Zadania ze skalą z rozwiązniami
 3. Działania na liczbach całkowitych- dodatkowe ćwiczenia
 4. Budowanie odcinków niewymiernych- prezentacja
 5. Ostrosłupy i graniastosłupy- prezentacja
                    

Proponuję także wykorzystanie zasobów internetowych, które udało mi się wyszukać:


  * 
Rodzaje układów równań

ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ METODĄ PODSTAWIANIA:

  
Matematyka.tv

   * 
Prywatna lekcja matematyki


ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAN METODA PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW:

  
Matematyka.tv

   * 
Prywatna lekcja matematyki

   *
  Inne  (polecam)

INTERPRETACJA GRAFICZNA UKŁADU RÓWNAŃ:
 
matematyka.pisz.pl