galeria.xht

Dokumenty

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły należy składać w sekretariacie szkoły wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na konto podane w dokumencie.

Wersja edytowalna- doc

Wersja do druku- pdf

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

  • Klasa I- podręczniki z dotacji celowej, do odbioru we wrześniu w szkole
  • klasa II- podręczniki z dotacji celowej, do odbioru we wrześniu w szkole
Przypominamy, że Ustawa o systemie oświaty (art. 22ac) gwarantuje prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży.
W związku z tym zakup podręcznika do religii następuje we własnym zakresie:

klasa I:
"Spotkanie ze słowem". Red. ks. J.Szpet, D.Jackowiak, Wyd. św. Wojciecha

klasa II:

"Wolni przez miłość" .Red. ks. J.Szpet, D.Jackowiak, Wyd. św. Wojciecha


Strony archiwalne:

2014/2015

2015/ 2016